Foto Muhabiri

Bu siteyi, güncel internet tarayıcıları ile en iyi şekilde görüntüleyebilmek için
Internet Explorer'ı, size uygun çözünürlüğe ayarlayarak kullanınız.
gazetecilikhayalim@gmail.com

Sosyal Paylaşım Siteleri

Bu sitenin hedef kitlesini aşmak ve daha çok kullanıcıya ulaşmak için, yer edinmenin kaçınılmaz olduğu sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Twitter'da bu site adına bir sayfa açılmıştır. Bu alana ulaşmak için, bu sitenin sayfalarının hepsine hem o sayfayı paylaşmak için hem de sosyal paylaşım sitesindeki sayfaya ulaşmak için birer köprü verilmiştir.

Bu internet sitesinin her bir sayfası görsel yardımcı web tasarım programları kullanılarak tasarlanmış ve HTML metin tabanlı diliyle oluşturulmuştur. Bazı sayfaların içeriğine dâhil edilmiş olan sosyal paylaşım sitelerinin küçük eklentileri de ya HTML metin dili ya da JavaScript betik dili ile kodlanmış, resmi kodlardır. Mors Alfabesi adlı sayfada yer alan çevirme yazılımı ise, Luke Watson tarafından JavaScript ile kodlanmış ücretsiz ve telif hakkı olmayan bir uygulamadır. İletişim Formu, Jot Form sitesinin ücretsiz hizmetidir. Fotoğraf ve resimler de, umumi kullanıma açık olan internet sitelerinden yahut arama motorlarından temin edilmiştir. Hâlihazırdaki bu internet sitesi, anasayfa da dâhil olmak üzere toplam on üç sayfadan teşekküldür.

Eklenen bilginin kaynağı, parantez içerisinde yıldız (*) dipnotu ile gösterilmiştir. Sayfalarda yer alan kelimeler, Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre yazılmıştır. Her fotoğraf veya resmin, engelli kullanıcıların erişebilirliği için ALT değeri (açılımı Alternative Text olan bu etiket, resim çıkmadığında alternatif bir yazı çıkması amacıyla kullanılır daha ve  resmin üzerine gelindiğinde de bu yazı çıkar) yazılmıştır.
Teknik Özellikler
27 Mart 2012 | Sayfa: Teknik Bilgiler
........................................................................................................
Medya Nedir?

Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne medya denmektedir.
Güncel internet tarayıcıları ile yapılan testler sonucu bu siteyi, Internet Explorer sorunsuz bir şekilde görüntülerken, Google Chrome ile Mozilla Firefox da mükemmele yakın sonuç vermektedir. Opera ise, birçok sorun ihtiva etmesine rağmen, sitenin genelini çalıştırabilmektedir.
Tarayıcılar
Meslek Kuruluşları

Diğer meslek üyeleri gibi gazeteciler de, mesleklerini özgürce yerine getirmek ve dayanışma içerisinde olmak için dernek, sendika ve federasyon biçimlerinde örgütlenmişlerdir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Gazete Tarihi

İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi Roma Senatosu'nca MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp devletin değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna'dır. Daha sonra ise Çin'de ilkel gazete kullanılacaktır.

Devamı İçin Tıklayınız...
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik Hayalim Logo
Gazete Resmi
Gazetecilik Hayalim Twitter Adresi
Paylaş