Gazetecilik Hayalim Twitter Adresi
Foto Muhabiri

Bu siteyi, güncel internet tarayıcıları ile en iyi şekilde görüntüleyebilmek için
Internet Explorer'ı, size uygun çözünürlüğe ayarlayarak kullanınız.
gazetecilikhayalim@gmail.com
Takvim-i Vekayî, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde 1831'de yayınlanmaya başlanan ilk resmi Osmanlı Türk gazetesi dir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi.

Tasvir-i Efkar; İbrahim Şinasi'nin 28 Haziran 1862'de yayınlamaya başladığı gazetedir. 1865'de Şinasi Fransa'ya gittikten sonra gazeteyi Namık Kemal çıkardı. 1925'de İstiklal Mahkemesi'nce gazete kapatıldı. Ziyad Ebüzziya 1940'da gazeteyi tekrar yayınladı. 1945'de gazete Tasvir adıyla, Cihad Baban yönetiminde 1949'a kadar devam etti. 1862'de yayın hayatına başlayan gazete defalarca kapatıldı, mahkum oldu. İktidarlara karşı eleştirel tutumuyla basın tarihinde yer aldı.

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı. Önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 Nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. Gazete zamanla Ceride-i Havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. Gazete, Ziya Paşa'nın kaleme aldığı sanılan ve eğitim sistemine sert eleştirilerde bulunan bir yazı yüzünden Mayıs 1861'de iki hafta süreyle kapatıldı. Bu olay Türk basınında yayın durdurmanın ilk örneği oldu. 792 sayı yayımlanan Tercüman-ı Ahval'ın, 11 Mart 1866'da yayınına son verildi.

Ceride-i Havadis, Türk basın tarihinin ilk yarı resmî Türkçe gazetesi olarak kabul edilir. William Churchill adında bir İngiliz tarafından 1840 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Sadece haber içerikli olan gazete ilk yayınlandığı günlerde hiç ilgi görmemiş, ilk üç sayı bedava dağıtılmıştır. Gazetede , dış ülkelerden muhabirleri vasıtasıyla dış haberlere yer verilmiştir. Bu özelliği nedeniyle gazete seçkin zümre tarafından takip edilmiştir. Gazeteye İskenderiye’den haber gönderen bir muhabir Türk basın tarihinin ilk muhabiri sayılmaktadır. Gazetenin diğer bir özelliği ilanlara yer vermesidir. İlk ölüm ilanları bu gazetede yer almıştır. 1854 Kırım Savaşına, gazete savaş muhabirlerini göndermiştir. Gazete 1864 yılında 1212 sayıyı geride bırakarak kapanmıştır.

Osmanlı Gazetesi, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından olan Doktor Abdullah Cevdet ve İshak Sükûti tarafından 1897'de kurulmuştur. II. Abdülhamid rejimine şiddetli eleştiriler getirmiştir. Gazete, 1904'te İsviçre’de son sayısını yayınlamış ve kendiliğinde yayın hayatına son vermiştir.

Meşveret; Ahmed Rıza’nın 1895'de kurduğu Meşveret gazetesi Fransızca ve Türkçe yayınlanmıştır. İttihat ve Terakki'nin yayın organı olan Meşveret 15 günde bir yayınlanıyordu. Meşveret Gazetesi'nin yazılarında dikkati çeken ana unsur "şikayet"tir. Gazetede "iyi bir toplum nasıl olmalıdır?" yerine Osmanlı İmparatorluğu’nun zaaflarından şikayetler görülür.

Volkan Gazetesi, 1908-1909 arasında İstanbul'da Derviş Vahdeti tarafından yayınlanan siyasi gazetedir. 13 Nisan 1909 (Rumi 31 Mart 1323) tarihinde patlak veren 31 Mart İsyanını desteklediği bilinmektedir. Volkan Gazetesi, 31 Mart isyanının bastırılıp isyana karışanlar ve destekleyenler tutuklanmaya başlayınca yayınlarına son vermiştir.

İkdam, İstanbul'da 5 Temmuz 1894 - 31 Aralık 1928 arasında yayımlanan günlük siyasal gazete. Sahibi ve başyazarı Ahmet Cevdet'ti. Türkiye'de rotatif baskı tekniği (Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım makinesi, döner-basar) ile basılan ilk gazete olan İkdam, II. Abdülhamid döneminde birkaç kez kapatıldı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra tirajını 40 bine kadar yükseltti. 14 Mart 1910'da Yeni İkdam adını aldı. 1 Aralık 1928'den itibaren Latin harfleriyle basılan İkdam, yayın yaşamının ilk yıllarından başlayarak dilde sadeleşme akımının öncülerinden ve Türkçülük akımının etkin savunucularından biri olmuştur. İkinci Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirel bir tutum aldı. Mütareke yıllarında ise, Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar yayımladı. Ahmet Rasim, Cenab Şahabeddin, Halit Ziya Uşaklıgil, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Emin Yalman gibi tanınmış yazarlar İkdam'ın yazı kadrosu içinde yer aldılar.
Halkın ve Devletin Sesi : Osmanlı Gazeteleri
27 Mart 2012 | Sayfa: Osmanlı Gazeteleri
........................................................................................................
Bibliyografya

Gazete Tarihi

İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi Roma Senatosu'nca MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp devletin değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna'dır. Daha sonra ise Çin'de ilkel gazete kullanılacaktır.

Devamı İçin Tıklayınız...
Osmanlıca Nedir?

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Harf İnkılabı'na kadar Türkiye topraklarında kullanılmış; Türkçe, Farsça ve Arapçanın karışımından oluşan yazı dilidir. Ayrı bir dil olmadığı için Osmanlıca ifadesi, yanlış bir kullanımdır.
Osmanlı Basınından gazete örnekleri. Fotoğrafları büyütmek için, lütfen üzerlerine tıklayınız.
Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi kitabının fotoğrafı.
Kitabın kapak fotoğrafı.
Bir Kitap...
Tanıtım Bülteni

Bütün dünyada yasama, yargı ve yürütmeye ek olarak 4. erk kabul edilen basın, yazıyla (gazete, dergi) başlayan teknolojisini 20. yüzyılda sözlü radyo, görsel tv ve nihayet elektronik bilgisayar yöntemlerle zenginleştirerek toplumları bilgilendirmede rolünü pekiştirmiştir. Batı'nın Rönesans'a temel oluşturan "Kitap Kültürü"ne ek olarak geliştirdiği "Gazete Kültürü", bizde ise çağdaşlaşmanın ve fikir oluşturan düşünürlerimizin temel aracı olmuştur. Toplumumuzun gelişme süreci ve geleceğe yönelişi konusunda sağlıklı bir değerlendirme için basın tarihimize -gazeteci anıları yerine bu açıdan bakmak gerekir.
Osmanlı Gazetelerinden
Bir İzdivaç İlanı

Evlenmek istiyorum. Yaşım yirmi dokuz. Rütbem Mülazımevvel'dir. Maaşım sekiz yüzdür. Kimsem yoktur. İçki kullanmam. Hâlihazırda İstanbul'un en iyi yerinde vazife ifa etmekteyim. Refika-i hayatımda başlıca bulunması lazım gelen özellikler şunlardır. Evvela, yaşı 18-20 olmalıdır. Ayrıca orta halli bir aileye mensup olup, bir evi olmalıdır. Gözü kara ve boyu 1.64 olmalıdır. Bu şartlarla desti izdivacı arzu edecek hanımlar adresime bildirsinler. H.T.
1893-1901 yılları arasında yayımlanan Türk illüstrasyonu Malumat'ın 15 Haziran 1316 [1898] tarihli sayısının kapağı
1893-1901 yılları arasında yayımlanan Türk illüstrasyonu Malumat'ın 15 Haziran 1316 [1898] tarihli sayısının kapağı - OBA Koleksiyonu.
Sansür

Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. Genelde hükûmet tarafından uygulanır. En somut amacı toplumu korumak ve geliştirmektir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik Hayalim Logo
Gazete Resmi
Paylaş