Foto Muhabiri

Bu siteyi, güncel internet tarayıcıları ile en iyi şekilde görüntüleyebilmek için
Internet Explorer'ı, size uygun çözünürlüğe ayarlayarak kullanınız.
gazetecilikhayalim@gmail.com

Yasal Konum

1982 Anayasasının 135. maddesi meslek kuruluşlarını ayrıntılı biçimde düzenlemiştir. Bu maddeye gore, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amacı: "Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumaktır."
Diğer meslek üyeleri gibi gazeteciler de, mesleklerini özgürce yerine getirmek ve birbirleriyle dayanışma içerisinde olmak için kanunların kendilerine vermiş olduğu hakları kullanarak dernek, sendika ve federasyon biçimlerinde örgütlenmişlerdir. Bu örgütlenme, meslek içindeki sorunları çözmek ve daha iyi şartlarda, daha iyi gazetecilik yapmak üzere gerçekleştirilmiştir. Bu amaç ile, gazeteciler adına ilk mesleki kuruluş; Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler tarafından 10 Haziran 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adı ile kurulmuştur. Sedat Simavi, cemiyetin seçilmiş ilk başkanıdır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin amacı gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; herkesin bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı olan iletişim ve düşünce özgürlüğünü sağlamak, gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle ilerletmek ve yüceltmek şeklinde özetlenebilir.

----------------------------------------------------------------------------------

Bir başka meslek kuruluşu ise 10 Temmuz 1952'de İstanbul Gazeteciler Sendikası adıyla kurulan Türkiye Gazeteciler Sendikası'dır.  1957'de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) üye olan sendika, diğer illerde kurulan sendikalar ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'nu oluşturdu. 1963'te, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adını alarak ulusal bir örgütlenmeye dönüştü. Diğer illerde örgütlenen sendikalar da genel kurullarını yaparak TGS'ye katıldılar. 1965'te TGS Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na (IFJ) üye oldu. 17 Kasım 1971 tarihli olağanüstü genel kurulunda gazete, dergi ve ajanslarda çalışanların tümünün tek bir sendikada bütünleşmesi kabul edildi. 10 Nisan 1996'da radyo ve televizyon çalışanlarının da TGS'ye üye olabilmeleri için yapılan tüzük değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mesleki Kuruluşlar
27 Mart 2012 | Sayfa: Meslek Kuruluşları
........................................................................................................
Son yıllarda mesleki koşulların olumsuz gelişmelerine karşı daha güçlü bir şekilde mücadele edebilmek için Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Profesyonel Haber Kameramanları Derneği yöneticileri birleşerek güç birliğine gitmenin gerekliliğine karar verdiler. Bu süreçte, meslek üyelerinin de görüş ve önerilerini beklemekteler.
Dernekler Birleşme Yolunda!
Editör Kimdir?

Bir haber merkezinde muhabirleri görev yerlerine dağıtan, neyin haber olup neyin olmayacağına karar veren kişiye editör denir. Editör, haberleri önemine göre sıralayıp, kamuoyuna düzenli bir biçimde vermekle yükümlüdür.
Diğer Meslek Kuruluşları
Uluslarlarası Meslek Kuruluşları
Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucularından Sedat Simavi
Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucularından, Sedat Simavi (1896 - 11 Aralık 1953).
Osmanlı Gazeteleri

Havadis alma ve yayma bilinçli organizasyonlarda varolması gereken temel unsurlardandır. Osmanlı Devleti'nde de toplum için her konu üzerine gazete, dergi ve kitap neşri mevcuttur.

Devamı İçin Tıklayınız...
Mors Alfabesi

Gazeteciliğin, tarihi seyri içerisindeki en önemli merhale şüphesiz telgrafın icat edilmesidir. Fakat iletişimin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması, Mors alfabesinin icadı ile mümkün olabilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik Hayalim Logo
Gazete Resmi
Gazetecilik Hayalim Twitter Adresi
Paylaş