Gazetecilik Hayalim Twitter Adresi

Bu siteyi, güncel internet tarayıcıları ile en iyi şekilde görüntüleyebilmek için
Internet Explorer'ı, size uygun çözünürlüğe ayarlayarak kullanınız.
gazetecilikhayalim@gmail.com

İlk Gazetelerimiz

İlk Türkçe gazete, devlet yönetiminde 1831'de çıkarılan Takvim-i Vekaî'dir. Özel sektör tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete ise 1860-1866 yılları arasında çıkan Tercüman-ı Ahval' dir.
Acta Diurna (Latince olan bu tamlama; günlük faaliyetler, bazen Günlük Kamu Kayıtları olarak da çevrilir), Roma 'nın günlük resmi haberlerinin kaydedildiği belgelere verilen isimdir. Taş ya da metal üzerine kazınır ve Roma Forumu gibi kamusal alanlardaki mesaj tahtalarında yayınlanırdı. Bu kayıtlar bazen basitçe Acta ya da Diurna, bazen de Acta Popidi ya da Acta Publica olarak da adlandırılırdı.

Acta kayıtlarının ilk şekline M.Ö. 131 yılında, Roma Cumhuriyeti döneminde rastlanır. Başlangıçta içerik olarak yasal tartışmaların sonuçlarını ve mahkeme kararlarını içeren bu belgeler, sonradan resmi haberler, duyurular ve önemli doğumlar, evlilikler ve ölümleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Asıldıktan birkaç gün sonra mesajlar panolardan indirilir ve arşivlenirdi. Fakat, ne yazık ki günümüze hiçbir sağlam kopyası ulaşamamıştır.

Bazen bu Acta kopyaları kâtipler tarafından çoğaltılır ve bilgi verme amaçlı olarak eyalet valilerine gönderilirdi. Sonradan İmparator tarafından kraliyet ve senatörlük kararlarının ilan edilmesi ve sarayda olup bitenlerin anons edilmesi için de kullanılan Acta kayıtlarının bazı diğer formları ise yasal, kentsel ve askeri haberleri içerirdi. Acta senato, M.Ö. 59 yılında Konsül Julius Caesar tarafından halka açılana kadar gizli tutulmuştu. Ancak Sezar'ın ardından gelen yöneticiler tarafından sık sık sansürlenmiştir. İmparatorluk koltuğunun Konstantinapol'e taşınması üzerine, Acta Diurna kayıtlarının yayımlanmasına son verildi.

Acta Diurna, ilk günlük gazete ya da Resmi gazete olarak mütalaa edilir.
Gazete Tarihçesi, İlk Resmi Gazete Acta Diurna
25 Mart 2012 | Sayfa: Gazete Tarihi
İlk Modern Eğitim

Dünyada çağdaş anlamda iletişim / gazetecilik eğitimi 1908 yılında ABD'de Missouri Üniversitesi'nde kurulan gazetecilik okulunda ilk kez başlıyor. XX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ABD'de profesyonel düzeyde eğitim veren gazetecilik okulu sayısı 100'e ulaşıyor.(*)

(*)Prof. Dr. Oya Tokgöz, Türkiye'de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi
Modern Gazetelere Doğru...
23 Mart 2012 | Sayfa: Gazete Tarihi
........................................................................................................
........................................................................................................
Takvim-i Vekaî, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ve içeriğinde resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de barındıran bir resmi gazetedir. Bundan dolayı makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860'tan itibaren sadece resmî duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanmıştır. 1922'den sonra ise yerini, Resmî Gazete'ye bıraktı.
Resmi Gazetemiz

Rotasyon Baskı Nedir?

Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan, döner-basar sistemi ile işleyen bir tür basım makinesidir. Rotasyon baskı, uzun metraj baskılarda en avantajlı baskı tekniğidir.
Sansür

Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. Genelde hükûmet tarafından uygulanır. En somut amacı toplumu korumak ve geliştirmektir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Çin'de Tang Hanedânı (18 Haziran 618 - 4 Haziran 907) döneminde dağıtılmaya başlayan Kai Yuan Za Bao adlı saray genelgesi de mandarinlerin başarıları konusunda haberlere yer verdigi için bu yönüyle ilk gazetelerden sayılabilir. 15. yüzyılda matbaanın keşfi gazete ve dergilerin hızla gelişmesine yol açmıştır. 16. yüzyılda Avrupa'da savaşlara tanıklık etmiş kimselerin birinci elden aktardığı birkaç sayfalık savaş haberleri yayımlandıktan sonra süreli yayımlanan ilk gazete ise Avisa olmuştur. Johann Carolus'un 1605 yılında Almanya'da yayınladığı ve uzun adı "Avisa Relation Oder Zeitung" olan Avisa'nın bugün de korunan kopyalarının baskı teknikleri, siyasal içeriği ve dinsel motifleri incelenerek, kâğıt üzerine basılan ilk gazete olduğu kesinleştirilmiştir.

İlk İngilizce gazete 1622 yılında İngiltere'de yayımlanan Nathaniel Butter, ilk Türkçe gazete ise 1828'de Kahire'de (eyalet gazetesi olarak) yayınlanmaya başlayan Vekayi-i Mısrıyye idir. Sanayi devrimi ile gelişmiş matbaa makinelerinin icat edilmesi gazetelerin tiraj ve maliyetlerini olumlu ölçüde etkileyerek gazete okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Londra'da yayımlanan The Times gazetesi, 1814 yılında yeni matbaa aletlerini edinince dakika da 1.100 baskı yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır.
Dünyanın süreli yayımlanan ilk gazetesi Avisa
Dünyanın süreli yayımlanan ilk gazetesi Avisa.
Basınımızdan Bazı Gazeteler
Maktul Gazeteciler

Gazetecilik, objektiflik ekseninde her zaman doğruyu yazmayı gerektirir. Fakat bu 'doğru', halk için böyleyken, halktan soyut yaşayan yahut onları sömüren menfaatçi zihniyet için bir tehlikeden ibarettir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik Hayalim Logo
Foto Muhabiri
Gazete Resmi
Paylaş