Foto Muhabiri

Bu siteyi, güncel internet tarayıcıları ile en iyi şekilde görüntüleyebilmek için
Internet Explorer'ı, size uygun çözünürlüğe ayarlayarak kullanınız.
gazetecilikhayalim@gmail.com

Eğitim

Türkiye genelinde, gazetecilik eğitimini veren Gazetecilik Bölümleri mevcuttur. Her yıl yüzlerce gazeteci namzeti mezun eden bu fakültelerin ilki, 1950 yılında İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü olarak İstanbul Üniversitesi'nde açılmıştır.Sınav Sistemi

Gazetecilik; kendi içinde muhabirlik, editörlük, araştırmacılık gibi birçok temel ve tali bölümlere ayrılan meşakkatli bir meslek sahasıdır. Birey, gazeteci olmak için herhangi bir eğitime ihtiyaç duymasa da, donanımlı olmak ve olaylara profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmak için, akademik bir eğitimin meziyetlerinden faydalanmalıdır. Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların iletişim sektöründe hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda gazeteler, dergiler, haber ajansları, televizyon ve radyolar, reklâm ajansları vb. kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir.(*)

Eğitim faaliyetinin önemini vurgulamak için de Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı şöyle yazmaktadır: "Lisans eğitimin yanı sıra sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarında amaçlanan, öğrencilere iletişim kuramlarının yanı sıra, iletişim alanı ile ilgili farklı disiplinlere dayanan geniş bir perspektif kazandırmaktır. Seminer ve tez çalışmalarında ise, öğrenciler, Türk basını üzerine görgül çalışmalara yönlendirilmektedir. Bölümdeki öğretim elemanlarının belli başlı ilgi alanları olarak, iletişim ve kitle iletişim kuramları, basın tarihi, söylem kuramı, kültürel çalışmalar sayılabilir."(**)

Bu mesleğe gönül vermiş bireyin; sezgisel zekâsının yüksek, dış görünüşüne özen gösteren, iyi iletişim kurabilen, yaratıcı, meraklı ve estetik duyguya sahip, görsel hafızası güçlü, ikna yeteneği olan, iyi gözlem yapa ve ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve sabırlı, olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilen, ülke ve dünya gündemi ile haber iletişim teknolojilerini yakından takip eden biri olması gerekmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------
(*)  Gazetecilik Alanı,  MEB Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Ankara 2007
(**) http://ilef.ankara.edu.tr/fakulte/yazi.php?yad=2083
İyi Bir Gazeteci
25 Mart 2012 | Sayfa: Gazeteci Olmak
Gazetecilik, objektiflik ekseninde her zaman doğruyu yazmayı gerektirir. Fakat bu 'doğru', halk için böyleyken, halktan soyut yaşayan yahut onları sömüren menfaatçi zihniyet için bir tehlikeden ibarettir. Mafya ve çeteler, egemen olmaya çalıştığı kesimlere doğruyu anlatan gerçek kalemleri her zaman baskı altında tutmuşlardır. Ve gazeteciler, bu doğrular nedeniyle çoğu zaman hunharca katledilmişlerdir...
Doğrular Pahasına Gazetecilik
24 Mart 2012 | Sayfa: Gazeteci Olmak
........................................................................................................
........................................................................................................
Gazeteci Haklarından

Gazetecilik fakültesinde okumak isteyen öğrenciler, iki aşamalı sınav sisteminde (Ygs ve Lys) barajı geçerek başarılı olmak zorundalar. Bu bölüme, TS-1 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Fakültelerin, 2011-2012 eğitim yılında öğrenci kabul ettikleri gazeteci adaylarının en yüksek ve en düşük taban ve tavan puanları, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Mors Alfabesi

Gazeteciliğin, tarihi seyri içerisindeki en önemli merhale şüphesiz telgrafın icat edilmesidir. Fakat iletişimin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması, Mors alfabesinin icadı ile mümkün olabilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Muhabir Kimdir?

Farklı kaynaklardan, mensubu olduğu gazete, dergi ya da işitsel ve görsel medya için sözlü veya yazılı bilgileri toplayan kişidir. Medyada haberci denilen muhabir, klasik olarak haber muhabiri ve foto muhabiri olarak ikiye ayrılır.
Meslek Kuruluşları

Diğer meslek üyeleri gibi gazeteciler de, mesleklerini özgürce yerine getirmek ve dayanışma içerisinde olmak için dernek, sendika ve federasyon biçimlerinde örgütlenmişlerdir.

Devamı İçin Tıklayınız...
Erdil Yaşaroğlu Karikatür
Bir Nükte...
Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller kamusal işlerde yasaya, özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere sahip olmalıdır.

Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya zorlanamaz.
Üniv.
Yeditepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Kont.
4
20
Yer.
4
14
Taban Puan
454,070
206,519
Tavan Puan
498,793
349,251
Gazetecilik Hayalim Twitter Adresi
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik Hayalim Logo
Gazete Resmi
Paylaş