Foto Muhabiri

Bu siteyi, güncel internet tarayıcıları ile en iyi şekilde görüntüleyebilmek için
Internet Explorer'ı, size uygun çözünürlüğe ayarlayarak kullanınız.
gazetecilikhayalim@gmail.com
W3C Konsorsiyumu Tim Berners Lee‘nin önderliğinde kurulan ve Web’in Standartlarını belirleyen örgüttür. W3C Komitesinin temel amacı; HTML çıktılarının veya HTML kodlarının her tarayıcıda aynı görüntüyü vermesi için ortak kararlar almaktır. Ayrıca HTML dilinin sürekliliğini sağlarlar.(*)

W3C Nedir, Ne İşe Yarar?, Seo TeknikleriII. Dünya Savaşı'nın birincisine nispeten insanlığa verdiği zarar, insan haklarını oluşturmuş ve daha iyi yaşam koşullarında insanca yaşamak istenmiştir. Bu sebeple, başta uluslararası kuruluşlar (BM gibi...) olmak üzere, insan haklarını savunmak için birçok sivil toplum organizasyonu kurulmuştur. Modern yaşamın ve teknolojinin bize sunduğu avantajlar da bu potada eritilerek, engelli bireylerin hayata dâhil edilmesi sağlanmaya çalışılmaktakdır. Medeni dünyada; toplu taşıma araçlarının ıslah ve eğitimin onlar için entegre edilmesi, basılı materyallerin engellilerin de yararlanabileceği (kabartma baskı) türden ayrıca yayımlanması gerekmektedir. Biz de, toplumsal ve sosyal bir sorumluluk olarak üzerimize düşeni yaparak, internet sayfamızın engelli kullanıcılara da hizmet vermesini sağladık: Engelleri Kaldırdık!

Ve hiçbir zaman düsturumuz, aklımızdan çıkmamıştır: "Birbirini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir"

Gürkan Canpolat
Engel Yok!
20 Mart 2012 | Sayfa: Engelli Kullanıcılar
Bu sitenin normal sürümü, muhteviyatı itibarıyla fotoğraf ve resimler ile süslenmek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı engelli kullanıcılar için bu sürümü sadeleştirmek yerine, içeriğin eksiksiz külliyetini "Yanlızca Tekst" sürümünü oluşturarak, oraya da aktardık ve kulanıcıların hizmetine sunduk. Fakat yine de normal sürümde, fotoğraf ve resimlerin açıklama ve isim kısımlarını barındıran ALT değerlerini ekledik.

Sitenin Metin Sürümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız
Engelliler İçin Tasarım
20 Mart 2012 | Sayfa: Engelli Kullanıcılar
........................................................................................................
........................................................................................................
Resmi Gazete Nedir?

Hükümet adına yayınlanan devlet gazetesidir. Kanunları, tüzük ve yönetmelikleri ve bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını halka duyurmak üzere hükümet tarafından yayımlanır.
Artiz Gazeteciler - Köşe Yazısı

Türkiye çağ atlarken, gazeteciler başka bir şey atlayacak değildi ya. Gazeteciler, toplumda yazdıkları ile bilinir, öyle tanınırlardı. Gittikleri yerde şimdiki gibi hayran kitleleri oluşmazdı etraflarına. Ya şimdi öyle mi?

Devamı İçin Tıklayınız...
Habercilik

Gazetecinin habercilik görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur.

Devamı İçin Tıklayınız...
Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Gazetecilik Hayalim Logo
Gazete Resmi
W3C Standartları
Bilgiyi Paylaşmak İçin Engel Yok